Executive Coaching

Executive Coaching jest specjalizowaną usługą dla liderów firm prezesów zarządu, dyrektorów generalnych, członków zarządu i ścisłego kierownictwa organizacji. Stanowi najbardziej efektywną formę wspierania profesjonalnego rozwoju managerów dzięki indywidualnemu wsparciu wysokiej klasy specjalistów w danym obszarze. Jest skuteczną metodą doskonalenia kompetencji i podnoszenia efektywności w osiąganiu celów, wspomagającą rozwój zawodowy i zarządzanie karierą. Pozwala na odkrywanie jego zasobów oraz prowadzi do konstruktywnych rozwiązań w obszarze zawodowego jak i osobistego funkcjonowania Klienta.

Executive Coaching realizowany jest poprzez cykl spotkań z executive coachem. W trakcie poszczególnych sesji Klient pracuje nad celami związanymi z biznesem, rozwojem osobistym, relacjami interpersonalnymi czy umiejętnościami. Coach inicjuje i wspomaga analizę własnych reakcji i emocji, celów i potrzeb Klienta dzięki czemu doprowadza do konstruktywnych rozwiązań. Coach nie narzuca swojej wiedzy, ale poprzez dialog, wspólną analizę doświadczeń oraz formułowanie właściwych pytań sprawia, że Klient sam znajduje odpowiedzi przybliżające go do celu.

Executive Coaching prowadzi do rozwoju potencjału osobistego poprzez odkrywanie i wspieranie posiadanych przez niego zasobów (możliwości). Dzięki temu, że coaching jest procesem, uzyskane w jego trakcie efekty są wzmacniane w czasie, a zmiany utrwalane.

Executive coaching wzmacnia organizację poprzez rozwój jej kluczowych pracowników, podnosi efektywność, zwiększa zaangażowanie i motywację. Usprawnia pracę zespołową i zmniejsza rotację kluczowych pracowników przez co prowadzi do ograniczenia kosztów i zwiększa wartości firmy wśród pracowników.


Jeżeli chcą Państwo skorzystać z naszego doświadczenia prosimy o wypełnienie załączonego formularza.
Konsultant People Service niezwłocznie skontaktuje się z Państwem, aby szczegółowo omówić Państwa potrzeby i oczekiwania.

Jesteśmy do Państwa dyspozycji:
› (48) 22 20 50 106
› email: biuro@peopleservice.pl