Finance & Accounting

Specjalizujemy się w rekrutacjach specjalistów oraz menadżerów średniego i wyższego szczebla w szeroko pojętych finansach tj. m.in. audyt, księgowość, kontroling, podatki. Pozyskujemy najwyższej klasy kandydatów na następujące stanowiska:

Dyrektor Finansowy
Dyrektor Działu Kontrolingu
Dyrektor Audytu Wewnętrznego
Finance Manager
Kontroler Finansowy
Kontroler Biznesowy
Kontroler Zarządzania
Kontroler Kredytowy
Analityk Finansowy
Analityk Biznesowy
Główny Księgowy
Samodzielny Księgowy
Księgowy
Treasurer Manager / Treasurer Specjalista
Biegły Rewident / Audytor (Director / Manager / Senior / Consultant)
Audytor Wewnętrzny
SOX Manager / SOX Specjalista