Banking & Financial Services

Specjalizujemy się w rekrutacji na stanowiska specjalistyczne i menedżerskie w sektorach: bankowości korporacyjnej i detalicznej, ubezpieczeń, leasingu, factoringu, bankowości inwestycyjnej, private equity i consultingu na następujące stanowiska:

W obszarze Sprzedaży:

Dyrektor Generalny
Dyrektor Sprzedaży
Kierownik Regionu
Relationship Manager
Corporate Dealer
Kierownik ds. kluczowych Klientów
Doradca Klienta Zamożnego

 W obszarze Produktów:

Specjalista ds. produktów Inwestycyjnych
Specjalista ds. produktów Ubezpieczeniowych
Specjalista ds. produktów Kredytowych

 W obszarze Ryzyka:

Kierownik / Analityk ds. Ryzyka Kredytowego
Kierownik / Analityk ds. Ryzyka Finansowego
Kierownik / Analityk ds. Ryzyka Operacyjnego
Compliance Officer, Project Manager
Kierownik Projektu
Aktuariusz
Specjalista Aktuarialny

 W obszarze Zarządzania Projektami:

Project Manager
Ekspert ds. Six Sigma
Specjalista ds. Procesów

 W obszarze Finansów:

Dyrektor Finansowy
Główny Księgowy
Kontroler Finansowy
Analityk Finansowy
Audytor Wewnętrzny
Specjalista ds. Podatków
Kierownik ds. Podatków

 W obszarze Private Equity oraz Bankowości Inwestycyjnej:

Dyrektor Inwestycyjny
Analityk
Associate
Specialist

 W obszarze Sektora usług profesjonalnych:

Dyrektor
Manager
Senior
Consultant