Rekrutacja masowa

Proces selekcji dużej liczby kandydatów o podobnych umiejętnościach prowadzony w celu kompleksowej obsady niemal wszystkich stanowisk w danej organizacji. Celem takiego procesu jest skuteczna weryfikacja kompetencji kandydatów na dane stanowiska w optymalnie krótkim czasie.

Wykorzystanie ogłoszeń w prasie lokalnej i ogólnokrajowej, ogłoszeń na portalach internetowych, na naszej stronie www, własnej bazy danych, urzędów pracy oraz uczelni pozwala na dotarcie do możliwie największego grona Kandydatów. Proces może być wsparty dodatkowymi informacjami płynącymi z analizy kwestionariuszy i testów psychometrycznych.

Do najczęściej diagnozowanych obszarów należą: komunikatywność, predyspozycje handlowe,
umiejętności prezentacyjne i negocjacyjne.


Jeżeli chcą Państwo skorzystać z naszego doświadczenia prosimy o wypełnienie załączonego formularza.
Konsultant People Service niezwłocznie skontaktuje się z Państwem, aby szczegółowo omówić Państwa potrzeby i oczekiwania.

Jesteśmy do Państwa dyspozycji:
› (48) 22 20 50 106
› email: biuro@peopleservice.pl