Interim Management

Interim Management to zatrudnianie najwyższej klasy specjalistów na czas wykonania określonego zadania. Jest to coraz bardziej popularna alternatywa dla stałego zatrudnienia managerów, również najwyższego zarządczego szczebla. Potrzeba skorzystania z pomocy z zewnątrz pojawia się szczególnie wówczas, kiedy organizacja staje przed koniecznością przeprowadzenia poważnych zmian lub realizacją skomplikowanych projektów. Interim Managerowie to wysokiej klasy specjaliści, posiadający udokumentowane sukcesami doświadczenia na najwyższych szczeblach zarządzania, gotowi zawierać kontrakty terminowe na czas realizacji konkretnych zadań.
W oparciu o wiedzę ekspercką wspiera właścicieli i kadrę zarządzającą w dokonaniu oceny stanu faktycznego firmy. proponuje kierunki zmian w organizacji, przygotowuje dokładny plan działania i pomaga w jego realizacji. Interim Manager, wraz z gronem innych specjalistów, może także przejąć na jakiś czas zarządzanie firmą w celu realizacji przygotowanego wcześniej planu.

Taka forma zatrudnienia umożliwia organizacjom szybkie reagowanie i szybki dostęp do właściwych ludzi w sytuacjach nagłych lub nie cierpiących zwłoki przyczyniając się w efekcie do podwyższenia ich konkurencyjności i podniesienia wartości firmy.


Jeżeli chcą Państwo skorzystać z naszego doświadczenia prosimy o wypełnienie załączonego formularza.
Konsultant People Service niezwłocznie skontaktuje się z Państwem, aby szczegółowo omówić Państwa potrzeby i oczekiwania.

Jesteśmy do Państwa dyspozycji:
› (48) 22 20 50 106
› email: biuro@peopleservice.pl